Idag är många människor inte inkluderade i samhället och lever i utanförskap .Vad är det då som gör att vi är så sjuka och mår så dåligt och att svenska staten har en kostnad på 70 miljarder kronor för psykisk ohälsa och stress per år?
Naturlig hälsa och utbildning vill vara en resurs för tre målgrupper. Den offentliga sektorn för ökat inkluderande och sysselsättning, för företagen som har anställda som kan få förebyggande insatser och stöd för att komma tillbaks från sjukskrivning och till privatpersoner som vill lära sig mer om naturlig egenvård för att hålla sig friska.

Vårt svenska samhället är i sig är en klar orsak till psykisk ohälsa och stress med yttre krav på både prestation privat och på jobbet. Ständig uppkoppling till hela världen via vår telefon där vi tar emot en hel världs utmaningar och olyckor skapar stress i den moderna människan. Globalisering och sekularisering gör att vi saknar en lokal trygg förankring och kan vila i den. Vi har krav på oss att ständigt välja och ta ställning vilket kräver mycket energi i varje beslut vi ska ta.

Företagen har fått större krav att skapa organisatorisk och social arbetsmiljö och det finns fler skallkrav om vad som skapar psykisk ohälsa och stress för den enskilde individen.
För att få ett friskare företag krävs kunskap både för chefer och för personal. Kunskap om kommunikation, om samtal med medarbetare och en vilja att låta sin personal utvecklas på alla upptänkliga sätt. Medarbetarna nöjer sig med mindre!
Vi ser att det behövs fler alternativ till traditionell sjukvård och det kommunerna idag kan erbjuda. Vi tror att människor som varit i utanförskap och får chansen att hamna i en ny frisk miljö kan hitta en väg till sin inspiration, ny kraft och arbetslust !Läs mer om hur vi tänker och arbetar med människor och vår vision här på vår hemsida. Du som vill vidare kan få information om hur du kan få hjälp. Vill ert företag eller organisation ha tillgång till våra tjänster eller samarbeta med oss hör gärna av dig så berättar vi mer.

Välkommen till Naturlig hälsa och utbildning- vi skapar hälsa med friska inre och yttre miljöer.