Idag är upp till 70 procent av Sveriges sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa och 43 procent av det totala antalet sjukskrivna är sjukskrivna för symptomen psykisk ohälsa. Naturlig hälsa och utbildning ser att det behövs ett alternativ till traditionell sjukvård för många av dessa fall. Vi kan erbjuda återhämtning och rehabilitering för unga vuxna med depression eller utmattningssymptom. Genom att öppna upp för alternativa behandlingsmetoder vill vi bidra till att lösa det stora samhällsproblemet att allt fler drabbas av psykisk ohälsa. Naturlig hälsa och utbildning vill vara en länk mellan människor som mår psykiskt dåligt och personer, organisationer och företag som vill hjälpa dem som drabbats. Tillsammans kan vi verka för att bryta den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa.

Vi har en vision om ett hus eller en lokal där personer med psykiska ohälsa kan Friskhuskänna sig trygga och välkomna. I dagsläget är den allmänna vården för dessa människor både svårtillgänglig och bristfällig, samtidigt som det stora  problemet med den psykiska ohälsan i samhället bara växer.

Friskhuset är tänkt att vara för människor med depression och utmattningssymptom, diagnoser som idag inte skiljs från faktiska psykiska sjukdomar som psykoser och schizofreni. Det ska vara en välkomnande och trygg plats för att hjälpa människor med psykisk ohälsa att komma ur sin situation.

Vi vill öppna upp för alternativa behandlingsmetoder – samtidigt som det alltid ska finnas en organisation i botten som fångar upp om behandlingen inte skulle vara det som personen behövde eller letade efter.

Vi vill gör detta med stort inflytande från personer som varit i samma situation. På så sätt kan dessa personer engagera sig i något som för dem själva har varit en livsförändrande resa. Och Friskhusets verksamhet kan ständigt utvecklas och ge det bästa möjliga stödet. I förlängning kan vi då också erbjuda denna typ av hjälp på fler ställen än det initiala Friskhuset.

Behandling

I Friskhuset ska man kunna få kroppsbehandlingar, samtal, föredrag, aktiviteter som vandringar, yoga och kultur samt hälsosam mat.

Vår vision om ett Friskhus är en möjlighet att ta tag i det stora samhällsproblemet med ökande psykisk ohälsa och skapa något som förändrar och utvecklar vården för dem som drabbats.

Det tycker vi vore fantastiskt.

Vill du stödja vår vision om ett Friskhus?

Forsknings- och utbildningscenter

I anslutning till Friskhuset vill vi i förlängningen starta ett forsknings- utbildningscenter för forskning kring de friskvårdsprocesser som används inom Friskhusets verksamhet. Forskningen utgår från ett samhällsproblem och många olika kompetenser ska bjudas in för att tillsammans lösa problemet. Målet är att här ska drivas kreativ, problembaserad och multidisciplinär forskning. Med den som utgångspunkt kan också utbildningar för framtidens vård skapas.