Mycket arbete har redan gjorts på vägen mot ett Friskhus. Mycket görs nu. Ännu har vi inte kommit i mål men nu vill vi göra det tillsammans med dig!

Hjälp oss, stöd oss, följ oss och sprid vårt projekt!Vägen till Friskhus

På den här sidan kommer du att kunna följa vad vi gör och redan gjort för att förverkliga visionen om ett Friskhus.

2008 bildade HälsoLotsen tillsammans med andra duktiga hängivna företagare intresseorganisationen Future Health Sweden (FHS) med intentionen att kunna samverka över gränserna i vårt låsta välfärdssystem för att vi skulle få bättre och billigare vård och skapa ett kluster för detta samarbete.

Inom FHS har flera steg tagits på vägen till ett Friskhus. Några exempel här:

Genomförda projekt

2014 genomfördes ett ”Leaderprojekt”(landsbygdsutveckling) i 6 månader i Sigtuna kommuns landsbygd för att bland annat utveckla socialt företagande och idéburna företag och dess utveckling med hälsotjänster och besöksnäring turism. Ett företagande som vi ser som en stor potential för ungdomar och människor i utanförskap.

2012 tog vi fram ett entreprenörskapsupplägg för gymnasieelever att driva sin egen Friskvård med träning med avslappning, rörelse, dans med mera i Campus.

2012 hade vi ett föredrag på POSK konferens med fokus på kyrkans framtida identitet för att bidra med idéer för samarbete med kyrkan.

2011 skapade vi metoden ” Snigeln” verktyg för föräldrar och barn att känna sig lugna, trygga och närvarande.

2011 fick vi bidrag av Skandia idéer för livet med ” Den musiska människan” – ett projekt för att ge gymnasieelever bättre koncentration och höjd studieförmåga genom ökad kreativitet och avslappning med rörelse och musik.

2010 genomförde vi ett projekt för 100 flickor med bidrag från Skandia idéer för livet. Det innehöll förebyggande aktiviteter för psykisk ohälsa. Vi ville uppmärksamma gruppen flickor i skolår 7-9, en ålder där det händer mycket med kroppen och självkänslan. Vi bjöd in högstadiets flickor till HälsoLotskliniken där de får inspiration till att ta sig själva på allvar och att lära sig ta hand om sig själva.

2009 hade vi en workshop för lärare för ökad medvetenhet och för att kunna förstå och hantera eleverna.

Projektansökningar

I föreningen har vi också enträget och målmedvetet arbetat med projektansökningar till olika stiftelser, ibland i samarbete med kommunen.

2015 har vi ansökt om projektbidrag hos CSES (centrum för socialt entreprenörskap Sverige), Innovativ Kultur, Leksells samt hos Idérådet Landstinget med projektet Friskhus för psykisk hälsa. Samma år skickade vi också in en Venture Cup ansökan. Vi har även skickat in en ansökan till Shine för att skapa en webbplats och en pilotgrupp för unga tjejers psykiska hälsa och förhållande till sina kroppar.

2Vägen till ett Friskhus013-2014  arbetade vi med en projektbeskrivning och ansökan till Erling Johansson ”FriskHus och FriskAkademi för att återfå sin psykiska hälsa”. 2013 gjorde vi också en ansökan tillsammans med Upplands Väsby kommun till Vinnova till FRÖN (för ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet).

2010 sökte vi för projektet Humanitär hjälp till deprimerade patienter och dess närstående” Hedlund stiftelse och tävlade med bidrag för unga med Regnbågspaletten i Playing for changes och erbjöd en skola Upplands Väsby kommun att ta in det i verksamheten i en 1- 9 skola.

2009 skapade vi ett projekt för ansökan till ESF (europiska socialfonden) med namnet FriskAkademin med rehabilitering och starta eget för unga utan sysselsättning och för de som hamnat utanför.