Kan ”social investment” vara ett alternativ för Sverige för att effektivare uppfylla målen och utveckla vårt välfärdsystem?

Vi behöver nya investeringar och utveckling av hälso- och sociala tjänster som löser samhällsmässiga problem. Många av behoven är kartlagda och vi har alla siffror på hur det ser ut och vad det kostar. Nu är det dags att ta fram nya lösningar som ger effekt!

I Frankrike och Storbritannien pågår redan arbete med ”social investment”. Begreppet kan förklaras som investeringar som syftar till att generera mätbara samhällseffekter, kombinerat med finansiell avkastning.

Se den korta filmen filmen som förklarar hur det fungerar.

I intresseorganisationen FHS, Future Health Sweden har vi, som entreprenörer med hälsotjänster, funderat på hur vi skulle kunna bidra till utvecklingen att effektivisera välfärden. Hur vi skulle kunna bidra till lösningen av kostsamma problem som t ex psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar. FHS-arbetet mynnade ut i Plii (Problemlösande innovations inkubator), som är en arbetsmodell som visar på hur samhällsentreprenörer kan arbeta tillsammans med t ex en kommun eller landsting och snabba på utvecklingen av innovativa lösningar och hälsotjänster.

Denna typ av arbetssätt får i Frankrikes och Storbritannien stöd av ”Social investment impact”. Det var en glädjande nyhet för mig då jag i december 2014 var på entreprenörskapsforum i Stockholm som redovisade rapporten, ”Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar”, tillsammans med Mötesplats Social innovation (MSI). Intressant att något som vi i FHS funderat på redan pågick och att det nu pågår en utveckling av ett system för att mäta effekter.

Vi som åhörare på entreprenörskapsforum fick ta del av presentationer och diskussioner om huvudämnet social impact investment – en fin form av socialt ansvarsfulla investeringar. En internationell utblick gjordes mot bl a Storbritannien och Frankrike som redan har nationella strategier för denna nya finansieringsform.

MSI, Mötesplats Social innovations, vid Malmö högskola är en samlande nationell kunskapsnod för social innovation och samhällsentreprenörskap. Deras  uppgift är att följa vad som händer inom området Impact investment, både i Sverige och internationellt och se till att både kunskap och erfarenhet kommer till användning. Läs mer vad som är aktuellt just nu: http://www.socialinnovation.se/sv/

Varför har Sverige inte varit med?

Min förvåning och fundering var då, varför Sverige inte var med i G8 ländernas arbete och varför är vi i Sverige inte intresserade av andra finansieringsformer än skatter för att få en bättre utveckling.

Guilhem Dupuy, CEO Advisor Ecofi Investissements ­ Groupe Credit Cooperatif, var inbjuden för att prata om Frankrikes arbete med Social Impact Investment Taskforce som initierades 2013 av Storbritanniens premiärminister David Cameron och World Economic Forum tillsammans med G8-länderna. Gruppen lanserade förra hösten en slutrapport med syftet att höja kunskaperna kring nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar och att skapa en global samsyn kring frågor som rör effektmätning. Enligt Dupuy har initiativet syftat till att skapa en global samsyn kring frågor som rör effektmätning.

– Olika länder har hittat olika lösningar.

Men inget intresse ännu tydligen från vår regeringen. Kanske har man tyckt att det inte ”så illla” med samhällsutmaningarna ännu? Har vi haft en bättre ekonomi i vårt välfärdsystem än i övriga Europa? Kanske inte sett denna möjlighet för att ett alternativ för att lättare uppfylla målen i välfärdsystemet?

För mig låter det ju som ett väldigt bra sätt att få in pengar som investeras, förutom våra skattepengar, för att lösa problem med samhällsutmaningarna.

Så nu jag undrar jag  vem / vilka som kan se denna möjlighet i vår regering?

Ännu högre skatter eller ännu sämre välfärd är väl inget någon som önskar. Jag tycker vi borde hänga på detta omgående. Guilhem Dupuy från Frankrike tycker Sverige skulle ha stor potential att utveckla detta. Det kändes också som en del av de politiker som var med i panelen var rädda för att släppa kontroll över det som de själva skall ha ansvar för.

Men precis som Guilhem sa, så gör länderna på olika sätt, så om vi kan börja tala om detta och skapa olika advisory board kring olika problemområden så kunde det vara en början. Att det sedan redan nu finns ett system för att mäta effekter som de utvecklat låter ju fantastiskt!

Ett bra alternativ att effektivare uppfylla målen och behålla och utveckla vårt välfärdsystem – när kommer det att tillsättas ett ämbete och vem tar det?

Dupuy sa att impact investment inte är ett alternativ till offentliga utgifter, det fråntar inte regeringens ansvar för välfärden, men det kan hjälpa till att uppfylla målen mer effektivt. Välfärdssektorn blir också allt viktigare för bankerna och mer och mer kapital allokeras dit. Vidare är det tydligt att marknadsandelen av impact investing är starkt korrelerad med hur effektivt ett lands välfärdssystem är.

– Något som alla länder har gemensamt är att det finns sociala problem. Det viktigaste är att ha en arena för att diskutera detta och skapa debatt.

Lär mer vad han sa och övriga referat här.

För dig som vill läsa hela rapporten finns den här:

Rapporten heter Nya finansieringsformer för social innovation.

Eva Bergstöm-Pettersson