Våra främsta redskap är 4-topp pedagogiken och Mingbehandlingsterapin, metoder som har utvecklats sedan 1997. Dessa metoder är helt biverkningsfria och mycket effektfulla.

4-topp pedagogiken

4topparDe fyra topparna innebär att stressreducering sker på fyra nivåer – i kroppen, i dina känslor, hur du tänker, det vill säga mentalt, och slutligen för din livsinspiration eller kreativitet.

I våra föredrag, behandlingar och utbildningar använder vi 4-topp pedagogiken för att du ska nå insikt i var du själv befinner dig och hur du kan förändra ditt inre ledarskap och utvecklas på alla topparna.

 

Mingbehandlingsterapi (MBT)

MBT har använts på över 5000 klienter. Den hjälper människor att läka och släppa trauman och blockeringar. Många gånger reagerar och agerar vi på autopilot, dvs det sätt vi lärde oss att hantera situationen på, när traumat kom till. När man släpper blockeringar eller trauman så kan man komma ifrån sina gamla mönster, och istället gå vidare och få tillgång till ny insikt, nytt bemötande från andra och nya utvecklingsmöjligheter.

Våra behandlingar ger en energioptimering och stärker kroppens egna och naturliga system att komma i balans och att läka.

Ett alternativt sätt att se depression och utmattningssyndrom eller lättare psykisk ohälsa är som en fas för att kunna utvecklas. Det är dags att släppa något gammalt för att kunna utvecklas.

MBT-metoden bygger på att den som behandlas medverkar och har kontroll över processen, det vill säga den är helt individuell. Det är då den har visat sig ha störst effekt. Den ”lägsta” effekten är att komma till lugn och ro eller ”må bra”. I andra fall till att transformera sig själv på flera nivåer.

 

Hur går det till?

En behandling inleds med ett samtal om hur det känns just nu och vad du vill
uppnå och behöver.behandlingssituation Det kan vara att du behöver mer energi eller komma ur ett stressat tillstånd för att få uppleva lugn. Ju mer medveten du blir desto mer specifika kan dina önskningar bli.

I Mingbehandlingsterapin (MBT) används tekniker för att släppa det tillstånd du befinner dig i, och för att skapa ett flöde där det du önskar får möjlighet att komma fram. Då kan också läkning uppnås. Läkningen sker i behandlingen på fyra nivåer – i kroppen, känslorna, mentalt och för inspiration/kreativitet.

Ofta krävs flera behandlingar för att nå källan till det som skapar problem i individens liv. Efter varje behandling uppnås ett nytt tillstånd och nya upplevelser som du får förhålla dig. Efter ett tag upptäcks ofta en förändrad omgivning, som kan fungera som ett bevis på att en positiv förändring faktiskt har skett.

Ming Massage och Shang Ming

Utöver MBT och 4-topp pedagogiken erbjuder Naurlig Hälsa och Utbildning även behandlingar i Mingmassage, en skön Muskel- energiflödesbehandling för balansering av både kropp och själ samt Shang Ming som är en träningsmetod med mjuka rörelser som minskar stress, ökar kroppskännedom och gör dig rörligare och smidigare. Nya kurser i Shang Ming och medvetna rörelser startar regelbundet, läs mer här.