Mingmetoden och Taktil Beröring

Grund: utbildning som ger kunskap att använda direkt

 

Innehåll:

Du kommer att kunna utföra behandlingarna:

 ”Lugn och ro” med taktil beröring.

”Fylla på energi” med Mingmetoden.

”Balansera och stressreducera” med Mingmetoden.

Få introduktion och prova på Mingmassage med olja.

 

Teori:

Genomgång av 4 – topp pedagogiken.

Att förbereda sig själv innan behandling

Bemötande, beröring, bekräftelse – att bli sedd

Händerna och hjärtat som arbetsredskap

Kroppsuppfattning

Praktiska övningar

Effekter och forskning

Flöden och blockeringar

Parasympatiska och sympatiska nervsystemet

Lugn och ro-hormon.

Kroppen och känslominnen

 

OMFATTNING:

Tre tillfällen, 4 timmar

GRUND

3400 kr (ex moms 25%)

 

ALLT SOM BEHÖVS INGÅR:

Kompendium med instruktioner och teori.
För övningarna: Massageolja samt massagebänk på utbildningen.

Avklarad certifiering görs, utlåtande och diplom ges efter avslutad utbildning

 

 

PÅBYGGNAD

Du kommer att kunna utföra behandlingen

Mingmassage, muskel- energiflödesbehandling för balansering och återhämtning

 

Fysiska effekter:

Ökad cirkulation i muskler, blodbanor och lymfsystem. Löser upp och motverkar muskelknutor. Musklerna blir mjukare och rörligheten förbättras. Borttransport av slaggprodukter och vätska, ökad upptagning av syre och näringsämnen i vävnaderna. Musklernas återhämtningsförmåga förbättras, Motverkar spänningshuvudvärk. Blodtrycket och vilopuls sänks temporärt. Andningen blir djupare. Immunförsvaret stärks.

 

Känslomässiga effekter:

Kroppsberöring frigör ”välmåendehormonet” Oxytocin och ger en känsla av välmående. Ökar förmågan att hantera känslor av sorg och bekymmer. Underlättar förmågan att uttrycka känslor. Skapar harmoni mellan kropp och psyke. Självkänslan och egenvärdet ökar då behandlingen undermedvetet tolkas som en belöning.

 

Mentala effekter:

Förmågan att slappna av ökar. Kroppskännedom och medvetandet om skillnaden mellan spänning och avspänning ökar. Mental stress minskar och sinnesstämningen påverkas positivt. Positiv inverkan på sömnbesvär, minne, koncentrationsförmåga, humörproblem och andra funktioner som påverkar negativ stress. Även kreativitet och intuition stimuleras av att balans återskapas.

 

Teori:

Inledande samtal med frågor.

Ställa in dig själv i rätt tillstånd.

Observera och läsa av kroppar.

Att skapa tillit och förtroende

Muskler

Energiflöde

Nervsystem

Ryggen och centrala nervsystemet.

Nacke och axlar

Huvudet

Armar och ben

Fötter och händer

Bröstkort och mage

Praktisk träning och sammanfogning av alla moment i ett rytmiskt flöde.

Examination

 

OMFATTNING:

Tre tillfällen, 4 timmar

 

PÅBYGGNAD

3400 kr (ex moms 25%)

 

ALLT SOM BEHÖVS INGÅR:

Kompendium med instruktioner och teori.
För övningarna: Massageolja samt massagebänk på utbildningen.

Avklarad certifiering görs, utlåtande och diplom ges efter avslutad utbildning

 

 

 

 

 

Shang Ming och medvetna rörelser

Aktiviteter2

 

Shang Ming är en träningsmetod med mjuka rörelser som minskar stress, ökar kroppskännedom och gör dig rörligare och smidigare.

Läs mer i blogginlägget om varför Eva behöver träna Shang Ming och Medvetna rörelser. Kontakta oss för bokning. Läs mer om Shang Ming här.

 

Sedan startar en kurs:

 Drop in 200 kr

 Boka plats på sms/ eller ring 070-755 54 36 ( Eva)

 

 

 

Shang Ming & 5 rytmer , 90 min.

Tid: 18 30- 20 00

Kurspris:

Shang Ming kurs ,  drop in 200 kr