Iällsproblemet med ökande psykisk ohälsa och skapa något som förändrar och utvecklar vården för dem som drabbats.