Kan NaturhälsaCenter bli en resurs för återhämtning och utveckling för människor?

Från och med oktober 2017 har HälsoLotsen arbetat i en beredningsgrupp i en Framtidsplatform i SLU  där vi idag har som målsättning att förverkliga att skapa ett NaturhälsaCenter! Jag kommer berätta mer men här kommer en kort sammanfattning som Eva Solhäll som driver Färentuna hälsoträdgård och också är hälsoaktör i projektet skrivit:


http://forhalsa.se/naturhalsacenter-och-ung-kreativ-arena/ 

AKTUELLT NU!

Den 11 september bjuder vi in dig som är verksam i fältet eller själv är ung och vill vara med i utvecklingen av att jobba vidare med Ung kreativ arena och förverkligandet av de första NaturhälsaCentren

Läs mer och kontakta oss! Eva 070-7555436

11 september Workshop utveckling av NaturhälsaCenter som resurs till välfärden _2_