Kan vi påskynda att fler lösningar för psykisk ohälsa erbjuds genom att manifestera ett Friskhus?

Hej, Eva heter jag och jag gillar tanken med att samverka, men har inte varit så aktiv med det då jag har jobbat på min egen ”kammare” ett tag.

Men nu vill jag lyfta fram ett arbete som gjorts, och som vi har nedräkning på till 31 december, för att 2016 jobba 100 % med kampanjer, events och crowfunding med målet att manifestera Stockholms första ”Friskhus för psykisk hälsa”.

Friskhuset ska vara ett sätt att arbeta på, en arbetsmodell som ska visa sig effektiv och värd att satsa på (som också skall kunna ”skalas upp”, som det heter på affärsspråk), och bli ett alternativ av många som behövs för läkning och återhämtning av psykisk hälsa.

Hjälpa till med spridning?

En viktig faktor för att lyckas är ju att nå ut och därför vill jag gärna presentera projektet redan nu för att be dem som vill hjälpa till och sprida kampanjen, framförallt när crowd fundingen drar igång. Vill du veta  mer läs här, http://www.naturlighalsaochutbildning.se/stod-oss/

Tre steg och en konkret fysisk verksamhet, Friskhuset, för att visa på effektiv modell

Jag har under många år, faktiskt sedan 2008, ”lobbat” och försökt ”samskapa” med kommuner och övriga aktörer i det etablerade, och rätt låsta systemet, utan större framgång. Med ord, möten och ansökningar är det svårt att tränga igenom, framförallt när idéerna är innovativa.

Så under 2015 bestämde jag mig, när jag gick en Våga växa kurs via Start upp Stockholm / Almi, att manifestera en trestegs modell med webbsida, Friskhus för psykisk hälsa som en fungerande fysisk modell och därefter ett kluster för utvecklingen av framtidens friskprocesser och hälsotjänster. (Inte själv men vara en del i.)

Bilderna nedan visar mina tankar på trestegsmodellen.

Trestegsmodell_1

Trestegsmodell_2(PLII) ett sätt att arbeta tillsammans över gränserna för att erbjuda fler och effektiva lösningar

Jag insåg efter ett tag att de flesta i alla system vill få till bättre lösningar, men att det låsta systemet inte tillät eller att det inte fanns arenor/ plattformar för kreativt och innovativt arbete över gränserna.

Så i det förberedande arbetet har vi (föreningen FHS, Future Health Sweden), också tagit fram ett sätt att arbeta som vi kallar (PLII) Problemlösande innovationsinkubator, som beskriver hur vi skulle kunna arbeta över gränserna i det låsta systemet för att ha kvar och stödja utvecklingen av välfärden i Sverige.

Hur kan du vara med?

Om du vill följa detta redan nu så finns på Facebook en grupp som vi hoppas skall bli större – så gå gärna med – den heter Hälsolotsens friskhus för psykisk hälsa och så har vi den nya webbsidan publicerad , http://www.naturlighalsaochutbildning.se/vision-om-ett-friskhus/

Jag kommer nu att arbeta för att hitta sponsorer som jag kan skapa PR-event, och föredrag för återhämtning och läkning av psykisk ohälsa, tillsammans med. Och hitta samarbetspartners som också vill göra något för målgruppen unga vuxna och som vill erbjuda fler lösningar.

Jag vill också fortsätta att påverka beslutsfattare som äger problemet och driva på utvecklingen för fler lösningar. Detta så klart tillsammans med alla er aktörer som redan finns där ute och jobbar med bra saker. Du som vill att något skall hända, precis som vi, hör gärna av dig om du ser att vi skulle kunna samverka på något sätt.

Eva Bergström-Pettersson