Stress och återhämtning

posted in: Återhämtning | 0

I april var jag på ett föredrag av Peter Währborg, som på sitt humoristiska sätt berättar om hur den nya tidens krav påverkar oss människor. Peter är professor i beteendemedicin, docent i kardiologi, leg. läkare, psykolog och psykoterapeut och författare till boken ”Stress – den nya ohälsan”, Natur och Kultur. Den används som lärobok i exempelvis lärar- och läkarutbildningar. Peter Währborg har mer än 30 års erfarenhet av behandling av stressrelaterade sjukdomar och tillstånd. Peter säger: ”Det går inte att arbeta ihjäl sig men det går att vantrivas till döds!”

Han berättade också att 70% av de människor som är sjukskrivna idag är det för mental stress och smärta. Han påvisade statistik som jag gjorde att jag kände mig illamående angående barns och ungdomars hälsa. Ännu värre var när han som avslutning, med en humoristisk bild, visade att de som förväntas ta hand om detta är ”en samlad grupp av okunskap, som gör sitt bästa”. De är inte utbildade på detta område och vi förväntar oss att de skall lösa problemet.

Konsekvenserna i hjärnan kan vi se, men inte hur vi skall kunna lösa detta unika tillstånd som civilisationen hamnat i!

Det han förespråkade var att lära sig kunna återhämta sig!!!

Ligga ett steg före och aldrig låta detta hända!

 Att uppleva nya saker och göra det som är roligt är viktigt för hjärnan, det vet vi, men det tar vi bort när vi hamnar i den så kallade ”nedåtgående spiralen av stress” och till sist bara orkar att arbeta.

Jag är ändå optimistisk för att jag tror att ni vi väl ser problemen så är vi också kapabla att lösa dem, men jag håller med – vänta inte med, eller hoppa över, att prioritera dig själv och din återhämtning!

Under rubriken kunskap hittar du länkar och kan läsa mer om Stress – den nya ohälsan hur kan vi utreda tillstånd och behandla dem?

Välkomna att ta del av det vi har att erbjuda när det gäller återhämtning  av psykisk ohälsa läs mer på http://www.naturlighalsaochutbildning.se/vara-metoder/

Eva Bergström-Pettersson