Workshop Ung kreativ arena

Framtidens lösningar för unga i utanförskap!  tisdag den 11 september kl 10.00 – 15.00   Ett växande antal unga människor i vårt samhälle hamnar i utanförskap utan varken skola, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I dagsläget tycks det behövas fler … Read More